Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN VOEDSELBANK HOEKSCHE WAARD

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voedselbank Hoeksche Waard verwerkt van haar bestuur, vrijwilligers, clienten, en donateurs.

Indien u vrijwilliger of client wordt van voedselbank Hoeksche Waard, een donatie doet ( dit kan ook anoniem) of om een andere reden persoonsgegevens aan voedselbank Hoeksche Waard verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

voedselbank Hoeksche Waard, Langeweg 5L, 3261 LJ Oud-Beijerland, telefoonnummer 06-21273295, KvK nummer

24495069

De functionaris privacybeheer is bereikbaar bestuur@voedselbankhoekschewaard.nl

 

 1. Welke gegevens verwerkt voedselbank Hoeksche Waard en voor welk doel

2.1 In het kader van U als vrijwilliger, client of donateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
 4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
 5. gegevens van inkomen en uitgaven

2.2. Voedselbank Hoeksche Waard verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
 2. naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Voedselbank Hoeksche Waard.
 3. Bewaartermijnen

Voedselbank Hoeksche Waard verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van de overeenkomst tot maximaal 2 maanden na afloop van de overeenkomst. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft voedeselbank Hoeksche Waard passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld met derden tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

 • Inzagerecht, verwijdering en vragen en/of klachten5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

 

  1. 5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop voedselbank Hoeksche Waard uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  2. 5.1 Via de administratie van Voedselbank Hoeksche Waard kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Wijzigingen

 

 1. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.