Maatschappelijke stage.

We vinden het belangrijk dat jeugd kennis maakt met de achtergronden en de doelstellingen van de voedselbank. Daarom bieden we de mogelijkheid aan om stage te lopen bij de voedselbank. Informatie over maatschappelijke stages kan ingewonnen worden via info@voedselbankhoekschewaard.nl