Kom ik in aanmerking om (gratis) boodschappen te halen bij Voedselbank Hoeksche Waard?

In dit  document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2020 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-.

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 95,-.

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.
Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria.

Rekenhulp voor uw situatie!