Kom ik in aanmerking om (gratis) boodschappen te halen bij Voedselbank Hoeksche Waard?

In dit  document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 90,-.

Kinderen  Alleenstaande
(bedrag in € per maand)
 Echtpaar*
(bedrag in € per maand)
 0  225  315
 1  315  405
 2  405  495
 3  495  585
 4  585  675
 5  675  765

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.
Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria.