Doneer

Bij Voedselbank Hoeksche Waard werken uitsluitend vrijwilligers. Veel sponsoren steunen ons goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks hebben we veel kosten: voor busjes om eten in te vervoeren, brandstof, verzekering, wegenbelasting, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort.

De stichting Voedselbank Hoeksche Waard heeft een ANBI status (algemeen nut beogende instelling) en hoeft bij een legaat geen erfbelasting te betalen.

Doet u minimaal vijf jaar een gift aan de stichting en is dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst dan is dit hele bedrag voor u zonder drempel of maximum af te trekken van de inkomstenbelasting.

Voor een overeenkomst mail naar: sponsoring@voedselbankhoekschewaard.nl

Het bestuur en alle andere vrijwilligers van de voedselbank krijgen geen enkele geldelijke vergoeding. Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Een éénmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom !!

Maak uw gift over op bankrekeningnummer:

NL68RABO0122823044